Din Boligadvokat

Aktuelt

Airbnb, eierseksjonslov og korttidsutleie - forslag til endringer

Regjeringen tar grep for å holde tritt med utviklingen i delingsøkonomien og problemer knyttet til "hotelldrift" i sameier - foreslår lovendringer i både eierseksjonsloven og borettslagsloven.

I Prop.36 L (2018-2019) har regjeringen foreslått endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Endringene tar sikte på å oppdatere lovverket til utviklingen i delingsøkonomien, og skal gjøre det enklere for sameier og borettslag å håndheve regler for korttidsutleie. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukebasis i inntil 30 dager sammenhengende. Forslagene berører ikke langtidsutleie.

Det tas samtidig grep for å hindre såkalt "hotelldrift" , ved at investorer kjøper seg opp i sameier for å drive ervervsmessig utleie av leiligheter via tjenester som Airbnb. Dette har særlig vist seg å være et problem i de største byene. 

Konkret foreslås følgende endringer:

Dinboligadvokat.no er positive til de foreslåtte endringene, da det vil skape stor praktisk avklaring i både sameier og borettslag at lovverket oppdateres. Ta gjerne kontakt med oss for forslag til nye vedtekter som er tilpasset forslaget til lovendringer.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende