Din Boligadvokat

Om oss

Boligkjøperforsikring

Kjøper av fast eiendom får ofte tilbud om å tegne forsikring ved kjøp av eiendom. Slik forsikring er en rettshjelpsforsikring for kjøper som er ment å sikre kjøper juridisk bistand ved en eventuell tvist etter kjøpet.

Boligkjøperforsikringer markedsføres ofte som "motvekt til selgers eierskifteforsikring". Vi i Din Boligadvokat synes ikke denne markedsføringen er treffende. En eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring, mens en boligkjøperforsikring kun er en rettshjelpsforsikring.

Konkret overtar eierskifteforsikringsselskapene selgers betalingsansvar, mens boligkjøperforsikringsselskapene ikke får del i kjøpers reklamasjonskrav. Dette innebærer at mens eierskifteforsikringsselskapene har insentiver til å bekjempe reklamasjonskrav fra kjøpere, har ikke boligkjøperforsikringsselskapene tilsvarende insentiver til å bruke ressurser på å fremme krav på vegne av kjøper.

Det er vår erfaring at boligkjøperforsikringsselskapene på dette grunnlag er lite villige til å bruke ressurser på å forfølge forsikringstakstakers krav. En ulempe med boligkjøperforsikring er det også at det er krevende for forsikringstaker å få engasjert en annen advokat enn juristene som arbeider hos boligkjøperforsikringsselskapet. Det er imidlertid mulig å benytte en advokat etter eget valg dersom du som kjøper har tegnet boligkjøperforsikring, men vær i den forbindelse oppmerksom på at det må formidles til boligkjøperforsikringsselskapet ved første henvendelse i saken.

Boligkjøperforsikring gir derfor lite eller ingen merverdi ut over det som kan hentes ut av rettshjelpsdekningen under en ordinær villa- og innboforsikring. Din Boligadvokat anbefaler derfor kjøpere av bolig som hovedregel å unnlate å bruke penger på å tegne boligkjøperforsikring.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende