Din Boligadvokat

Om oss

Villa- og innboforsikring

De fleste eiere av bolig har tegnet villa/innbo-forsikring. I slike forsikringer er svært ofte rettshjelpsforsikring inkludert. Rettshjelpsdekningen kan være støtten du trenger for innenfor forsvarlige rammer å følge ditt krav til endelig dom eller forlik. Ved bruk av disse forsikringene velger du selv fritt hvilken advokat du ønsker å engasjere.

Normalt vil rettshjelpsdekningen kreve at du betaler en egenandel på mellom NOK 3 000,- og NOK 6 000,-, avhengig av forsikringsselskap. Utover over dette tar de fleste forsikringsselskapene hånd om 80 % av overskytende sakskostnader oppad begrenset til NOK 100 000,-. Med en egenandel i bunn på NOK 4 000,- innebærer dette at du kan kjøpe advokattjenester for NOK 124 000,- inkl mva med en egenandel på kun NOK 24 000,- inkl mva.

De fleste forsikringsselskap krever dokumentert tvist før de anser saken som dekningsmessig. Vær derfor også av denne grunn bevisst på at korrespondansen med motpart i så stor grad som mulig bør være skriftlig. Dersom du har fått muntlig avslag på kravet ditt, kan du gjerne sende motpart en e-post og be om skriftlig avslag i retur.

Advokater søker ofte om rettshjelpsdekning på vegne av klient. Dersom du tror tvisten din dekkes under forsikringen, kan det derfor være en fordel å ha navn på forsikringsselskap og polisenummer klart når du kontakter advokat.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende