Din Boligadvokat

Tjenester

Hva er eiendomsmegling?

Med eiendomsmegling menes å bistå som mellommann ved omsetting av fremmed fast eiendom for tredjepersons regning og risiko.

Et typisk oppdrag til et eiendomsmeglingsforetak om salg av bolig vil omfatte både markedsføring og oppgjørshåndtering.

Med markedsføring siktes til arbeidet med å hente inn høyest mulig bud på eiendommen. Dette innebefatter typisk arbeid med annonsering, utarbeidelse av salgsdokumenter, avholdelse av visninger og eventuelle budrunder.

Med oppgjørshåndtering siktes til arbeidet med utarbeidelse og tinglysning av nødvendige dokumenter for å sikre trygghet for alle involverte parter i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende