Din Boligadvokat

Tjenester

Ulike måter å selge fast eiendom

Kjøp av meglertjenester fra eiendomsmeglingsforetak

De fleste boliger selges i dag ved hjelp av eiendomsmeglingsforetak. Foretakene kan bistå med verdivurderinger, markedsføring, produksjon av prospekt og salgsdokumentasjon, avholdelse av visninger og budrunder, samt oppgjørshåndtering.

Å engasjere eiendomsmegler kan være fornuftig når du med minst mulig egeninnsats ønsker å finne en kjøper som er villig til betale høyest mulig pris for boligen din. En viss egeninnsats vil dog likevel måtte påregnes.

Kjøp av oppgjørstjenester

Foruten rene eiendomsmeglingsforetak kan også advokater drive eiendomsmegling eller forestå oppgjør dersom de har nødvendig sikkerhet og kompetanse. Disse advokatene har ofte ikke et like godt utbygd apparat for markedsføring av eiendom. Til gjengjeld sitter de ofte på betydelig mer kompetanse om juss og fast eiendoms rettsforhold enn meglerforetakene. Disse advokatene egner seg derfor godt til rene oppgjørsoppdrag.

Å engasjere advokat til å forestå oppgjør kan være fornuftig når du allerede har funnet en kjøper til eiendommen din eller du tror du kan klare å finne kjøper selv uten hjelp fra megler.

Salg av eiendom og eiendomsselskaper med kompliserte eierformer, hjemmelsforhold og/eller uavklarte rettsforhold, krever bred juridisk kompetanse og en ansvarsforsikring som dekker mer enn ordinær eiendomsmegling. Også i slike tilfeller vil det være nødvendig eller hensiktsmessig å engasjere advokat som alternativ eller tillegg til et eiendomsmeglerforetak.

Selge uten bistand

Lavest transarksjonskostnad kan du oppnå ved å selge bolig selv uten bistand verken fra megler eller advokat. Kjøpers långiver vil ofte kreve at oppgjør skjer ved bruk av autorisert oppgjørsfullmektig. Ved salg av eiendom som ikke skal pantsettes av kjøper vil det basert på de konkrete omstendighetene, være mulige å kunne omsette eiendommen uten kostbar bistand verken fra megler eller advokat. Selger vil da nomalt være avskåret fra å tegne eierskifteforsikring.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende