Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Reklamasjonsfrister

Du må reklamere "innen rimelig tid".

Det hender kjøpere av eiendom eller tjenester med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Generelt gjelder at du må reklamere "innen rimelig tid" etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ved kjøp av fast eiendom, enten man kjøper brukt bolig/fritidseiendom eller nybygg, gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år, jf avhendingsloven § 4-19 og bustadoppføringsloven § 30.

Hva som er "innen rimelig tid" må vurderes konkret. Ved kjøp av fast eiendom bør du reklamere innen to måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen for å være på den sikre siden, jf Rt 2010 side 107. Dom fra Norges Høyesterett inntatt i Rt. 2011 side 1768, kan tas til inntekt for at det kan være tidsnok å reklamere innen tre måneder fra du ble oppmerksom på faktiske forhold ved eiendommen som gjorde det temmelig klart for deg at det kunne foreligge et avvik ved eiendommen som gav deg rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Det holder å sende en såkalt nøytral reklamasjon i første omgang. Vent derfor ikke med å reklamere til sakkyndig rapport foreligger, men reklamer så raskt som mulig.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende