Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Reklamer riktig på mangler

Du bør sende skriftlig reklamasjon/klage.

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert. I praksis bør reklamasjon skje i form av en skriftlig klage, gjerne pr e-post. Du bør ta vare på en kopi av klagen i tilfelle det skulle oppstå tvist.

Har selger tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget (gjelder brukt bolig), kan reklamasjonen fremsettes direkte ovenfor selgers forsikringsselskap. Send gjerne reklamasjonen per e-post for å dokumentere at reklamasjon er rettidig avsendt.

Vurder også om du kan fremme krav mot tidligere salgsledd eller leverandører. Fremsettelse av slikt direktekrav er særlig aktuelt i fall du er i tvil om vedkommende du kjøpte fra er søkegod.

Om du ønsker inspirasjon til utarbeidelse av klage kan du se på Forbrukerrådets maler til klagebrev.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende