Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme kravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte eiendommen fra og/eller annen avtalepart.

Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart.

Eksempel: Kjøper av bolig oppdager at fliser løsner fra badromsvegg kort tid etter kjøp av bolig. Kjøper kan i et slikt tilfelle normalt velge om han vil rette mangelskravet mot selger og/eller vedkommende som selger selv kjøpte boligen eller håndverkertjenesten (flisleggingen) fra. Om kjøper velger å rette kravet mot selger, kan selger umiddelbart selv reklamere ovenfor tidligere salgsledd og/eller avtalepart, for senere å kunne kreve regress. Om foreldelse av regresskrav gjelder foreldelsesloven § 8.

Krav mot tidligere salgsledd og andre avtaleparter kan reise en rekke kompliserte spørsmål. Om muligheten for direktekrav er til stede må derfor undersøkes konkret. Vurder tidlig å inngå en avtale med kjøper for å få ham til å rette krav direkte mot ditt foregående salgsledd eller annen avtalepart. I første omgang er det viktigste at det reklameres også til tidligere salgsledd/avtaleparter så raskt som mulig.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende